Vítejte na stránkách městských sportoviš ve Frenštátě pod Radhoštěm!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN jsou od 26.11.2021 stanoveny


PODMÍNKY VSTUPU NA KLUZIŠTĚ, KRYTÝ BAZÉN A MĚSTSKOU SPORTOVNÍ HALU

Všichni návštěvníci musí při vstupu prokázat splnění jedné z podmínek:

- věk do 12 let

- doložit doklad o očkovaní proti covid-19, od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dní

- negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u osob:

  - ve věku od 12 do 18 let

  - které se nemohou podrobit očkování ze zdravotních důvodů

  - které nemají ukončené očkování


Děkujeme za spolupráci